top of page

Språket Sprakar

Ett kulturprojekt utifrån

BERÄTTA, LEKA, LÄSA

Charlotte Wihk 

En allsångsföreställning utifrån de tre böckerna

Presentationsvideo av barnens skapande i projektet

Språket Sprakar
- Ett kulturprojekt utifrån "BERÄTTA, LEKA, LÄSA"

Språket Sprakar, ett kulturprojekt i tre delar inspirerat av Läsrörelsens BERÄTTA, LEKA, LÄSA för att uppmuntra till läsning för de minsta barnen i förskolan.

Charlotte initierade kulturprojektet som genomfördes med 30 förskolor i Esbo, Helsingfors i Finland och 18 förskolor på Åland under 2016 samt 18 förskolor i Arvika kommun 2017. 

Innehåll:

1. En föreläsning för pedagogerna med Charlotte.

2. Projektarbete med tre utvalda barnböcker i barngrupperna.

3. Föreställning med Charlotte och Anders Wihk utifrån alla de tre böckerna

4. Utställning på biblioteken 

Läs mer om "BERÄTTA, LEKA, LÄSA" på www.lasrorelsen.nu

Hösten 2020 har 12 förskolor i Nacka (26 avdelningar = 370 barn) deltagit i detta läsfrämjande projekt "Språket Sprakar" i Nacka. Projektet avslutades med en Digital utställning på Nackas bibliotek. Se filmerna från den här på sidan.

Utifrån projektet har den fristående föreställningen KROPPEN É TOPPEN vuxit fram. Med nyskrivna sånger från dikterna om kroppen samt välkända sånger om kroppen vill vi inspirera till fördjupning och nya kreativa uttryck där både pedagoger och barn får inspiration till att sjunga, dansa, leka, måla, skapa, skriva ...om kroppen!

Vill du veta mer, eller boka oss? Maila gärna!

Läs mer här.

Barnens skapande utifrån Kanel och Kanin - Dikter om kroppen

Barnen visar hur de har jobbat med "Gummi-Lisa hittar hem".

bottom of page