top of page

Språket Sprakar

Ett kulturprojekt utifrån

BERÄTTA, LEKA, LÄSA

Charlotte Wihk 

En allsångsföreställning utifrån de tre böckerna

Språket Sprakar
- Ett kulturprojekt utifrån "BERÄTTA, LEKA, LÄSA"

Språket Sprakar är ett kulturprojekt i tre delar inspirerat av Läsrörelsens BERÄTTA, LEKA, LÄSA för att uppmuntra till läsning för de minsta barnen i förskolan.

Charlotte initierade kulturprojektet som genomfördes med 30 förskolor i Esbo, Helsingfors i Finland och 18 förskolor på Åland under 2016 samt 18 förskolor i Arvika kommun 2017. 

Innehåll:

1. En föreläsning för pedagogerna med Charlotte.

2. Projektarbete med tre utvalda barnböcker i barngrupperna.

3. Föreställning med Charlotte och Anders Wihk utifrån alla de tre böckerna

4. Utställning på biblioteken 

Läs mer om "BERÄTTA, LEKA, LÄSA" på www.lasrorelsen.nu

Hösten 2020 har 12 förskolor i Nacka (26 avdelningar = 370 barn) deltagit i detta läsfrämjande projekt "Språket Sprakar" i Nacka.

Se den digitala utställningen på Nackas bibliotek här.

Presentationsvideo av barnens skapande i projektet

Barnen visar hur de har jobbat med "Gummi-Lisa hittar hem".

bottom of page