• Facebook
  • YouTube
  • Instagram
  • Twitter

Språket Sprakar

Ett kulturprojekt utifrån

BERÄTTA, LEKA, LÄSA

Charlotte Wihk 

Språket Sprakar
- Ett kulturprojekt utifrån "BERÄTTA, LEKA, LÄSA"

Presentationsvideo av Språket Sprakar.

Se fler filmer på den digitala utställningen.

Video: Barnen visar hur de har jobbat med boken "Gummi-Lisa hittar hem".

Se alla barnens arbeten i den digitala utställningen.

Språket Sprakar är ett kulturprojekt i tre delar inspirerat av Läsrörelsens BERÄTTA, LEKA, LÄSA för att uppmuntra till läsning för de minsta barnen i förskolan.

Charlotte initierade kulturprojektet som genomfördes med 30 förskolor i Esbo, Helsingfors i Finland och 18 förskolor på Åland under 2016 samt 18 förskolor i Arvika kommun 2017. 

Innehåll: En föreläsning för pedagogerna följt av projektarbete med tre utvalda barnböcker i barngrupperna. Projektet avslutas med en föreställning med Charlotte och Anders Wihk utifrån alla de tre böckerna samt utställning på biblioteket.

Läs mer om "BERÄTTA, LEKA, LÄSA" på www.lasrorelsen.nu

Hösten 2020 har 12 förskolor i Nacka (26 avdelningar = 370 barn) deltagit i detta läsfrämjande projekt "Språket Sprakar" i Nacka.

Se den digitala utställningen på Nackas bibliotek 10 nov-10 jan här.

Connect

Contact

© 2020 Wihk Music Productions