• Facebook
  • YouTube
  • Instagram
  • Twitter

Ett kulturprojekt utifrån "Berätta, leka, läsa"

Charlotte Wihk 

Ett kulturprojekt utifrån "Berätta, leka, läsa"

Ett kulturprojekt i tre delar inspirerat av Läsrörelsens Berätta, Leka, Läsa för att uppmuntra till läsning för de minsta barnen i förskolan.

 - Föreläsning för pedagogerna följdes av "eget arbete" med tre utvalda barnböcker i barngrupperna. Projektet avslutades med en föreställning med Charlotte och Anders Wihk utifrån alla de tre böckerna.

Charlotte initierade projektet som genomfördes med 30 förskolor i Esbo, Helsingfors i Finland och 18 förskolor på Åland under 2016 samt 18 förskolor i Arvika kommun 2017.  Läs mer om "Berätta, Leka, Läsa" på www.lasrorelsen.nu

Connect

Contact

© 2020 Wihk Music Productions