• Facebook
  • YouTube
  • Instagram
  • Twitter

Ett kulturprojekt utifrån "BERÄTTA, LEKA, LÄSA"

Charlotte Wihk 

Ett kulturprojekt utifrån "BERÄTTA, LEKA, LÄSA"

Ett kulturprojekt i tre delar inspirerat av Läsrörelsens BERÄTTA, LEKA, LÄSA för att uppmuntra till läsning för de minsta barnen i förskolan.

Innehåll: En föreläsning för pedagogerna följt av projektarbete med tre utvalda barnböcker i barngrupperna. Projektet avslutas med en föreställning med Charlotte och Anders Wihk utifrån alla de tre böckerna samt utställning på biblioteket.

Charlotte initierade projektet som genomfördes med 30 förskolor i Esbo, Helsingfors i Finland och 18 förskolor på Åland under 2016 samt 18 förskolor i Arvika kommun 2017.  Läs mer om "BERÄTTA, LEKA, LÄSA" på www.lasrorelsen.nu

Hösten 2020 inbjuder vi till detta läsfrämjande projekt i Nacka.

Språket Sprakar - utifrån BERÄTTA, LEKA, LÄSA. Läs mer här

Connect

Contact

© 2020 Wihk Music Productions