Connect

Contact

© 2020 Wihk Music Productions

Ett kulturprojekt utifrån "Berätta, leka, läsa"

Charlotte Wihk - Aktuellt

Find Charlotte online:

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
Berätta_leka_läsa_CoA.JPG
Ett kulturprojekt utifrån "Berätta, leka, läsa"

Ett kulturprojekt i tre delar inspirerat av Läsrörelsens Berätta, Leka, Läsa för att uppmuntra till läsning för de minsta barnen i förskolan.

 - Föreläsning för pedagogerna följt av "eget arbete" med tre utvalda barnböcker i barngrupperna. Projektet avslutades med en föreställning med Charlotte och Anders Wihk utifrån alla de tre böckerna.

Charlotte initierade projektet som genomfördes med 30 förskolor i Esbo, Helsingfors i Finland och 18 förskolor på Åland under våren 2016.

Läs mer om "Berätta, Leka, Läsa" på www.lasrorelsen.nu